Akker twee keer zo groot

De akker van Polderdrift is uitgebreid. Het was al een oude wens om meer granen en andere oude cultuurgewassen te gaan telen. En daar is nu plek voor gemaakt. Maar goed ook, want de tijd van zaaien is aangebroken.

Aan de voorkant langs de Moerdreef staat de winterrogge er al mooi bij. De andere helft binnen het hekje was eerst een bloementuin. Maar door de sterke vergrassing (kweek!) was het lastig om deze mooi te houden.

Daarom besloten we om die hele bloemenboel om te spitten en het vele kweekgras te verwijderen. Om te voorkomen dat vanaf de rand het kweekgras de akker in groeit, is een kielsteek gezet, zeg maar een greppel als verdedigingslinie. Tijdens de paasdagen is de grond klaargemaakt voor historische cultuurgewassen als huttentut, vlas en pauwengerst.