Wonen

Onze woonvereniging telt veertig sociale huurwoningen. Die zijn eigendom van Portaal. Omdat het om sociale huur gaat, gelden er inkomenseisen. Die lees je hier.
Twaalf woningen zijn bestemd voor 1-2 persoons huishoudens. Voor de andere woningen (in twee maten) komen alleen huishoudens van 3 of meer personen in aanmerking.

Interesse?

Vrijkomende woningen worden allereerst aangeboden binnen de vereniging. Is hier geen interesse, dan krijgen de deelnemers aan ‘de Plomp’ een kans.
De Plomp is een groepje belangstellenden die op de hoogte blijven van vrijkomende woningen. En die zich daarvoor ook kunnen aanmelden! Onze Parelvissers dragen vanuit de Plomp kandidaten voor bij Portaal. Wil je hier wonen, doen moet je dus in de Plomp.
De Plomp is niet vrijblijvend. Wie alleen een keer op gesprek komt en nooit meer van zich laat horen, trekt onze aandacht niet wanneer wij kandidaten zoeken. Omdat Plomp-leden steevast worden uitgenodigd voor onze Groendagen en andere bijeenkomsten, kunnen we elkaar over en weer goed leren kennen.

Aanmelden!

Aanmelden gaat heel eenvoudig: stuur een mail naar onze Parelvissers (zie mailadres hieronder). Zij nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. Op basis daarvan word je wel of niet toegelaten.
Zet in je mail in ieder geval je naam, telefoonnummer en grootte van het huishouden. We mailen je snel terug!