De vereniging

Woonvereniging Polderdrift is in 1993 opgericht door inwoners van Arnhem die op een anders dan andere manier wilden wonen. Dankzij een landelijke prijsvraag van de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting konden ze, met hulp van architecten, gemeente en andere deskundigen, vorm geven aan hun droom.
In 1996 werd de laatste van de veertig sociale huurwoningen opgeleverd. Ze worden verhuurd door Portaal.
Woonvereniging Polderdrift is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Arnhem, nummer 802589248. Zie ook Contact.

Reportage van RTV Arnhem over 20 jaar Polderdrift, september 2016

Doel

De statuten van de vereniging omschrijven het doel als volgt:

  • Het scheppen voor haar leden van een optimaal woonmilieu op basis van gezamenlijkheid en duurzaamheid en onder handhaving van ieders persoonlijke zelfstandigheid;
  • Het behartigen van de belangen van de leden onderling en tegenover derden;
  • Het beheren van eventuele gemeenschappelijke zaken, voorzieningen en/of ruimten ten behoeve van de leden.

Organisatie

De vereniging heeft een bestuur, bestaande uit vijf tot zeven personen. Maar de Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft altijd het laatste woord. Elke bewoner kan een ALV uitroepen. Volgens rooster is er minstens twee keer per jaar een ledenvergadering.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de bewoners, meestal binnen specifieke werkgroepen. Denk aan onderhoud van groen en gebouwen, woningaanbod en communicatie.
De Co├Ârdinatiegroep houdt de vinger aan de pols. Deze groep komt vaak bijeen om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. In de Co├Ârdinatiegroep (CG) zijn alle werkgroepen vertegenwoordigd. Alle leden kunnen deelnemen aan de CG-bijeenkomsten. De CG bereidt ook de ALV’s voor.