Wij doen mee met de AED

Je ziet ze steeds vaker verschijnen: groene, lichtgevende boxen. Het zijn Automatische Elektronische Defibrillatoren, ofwel AED’s. Dit apparaat wordt gebruikt wanneer iemand een hartstilstand heeft. Met een AED geef je een elektrische schok waardoor het hart weer in normaal kan komen (defibrilleren). Hoe eerder een AED wordt ingezet, hoe groter de kans dat het hart weer in een normaal ritme komt.

De AED wordt gebruikt door professionele én burgerhulpverleners. Bij een melding van een hartstilstand krijgen ze van het oproepsysteem HartslagNu een alert, waardoor ze snel bij het slachtoffer kunnen zijn. In zo’n situatie telt elke minuut.

Het is belangrijk dat er veel openbaar toegankelijke AED’s zijn. Dick van Kleef, voorzitter van Wijkvereniging Rijkerswoerd, zet zich al twee jaar in om zoveel mogelijk AED’s in de wijk te krijgen. In de Arnhemse Koerier vertelde hij: “Wij organiseren sinds een paar jaar voor zestigplussers Walking Voetbal. Een tijd geleden kreeg één van de deelnemers een hartstilstand. Door de AED die er hing is het leven van deze man gered en is hij nu weer aan het sporten. Zo belangrijk kan zo’n apparaat zijn.”

Onze vereniging Polderdrift heeft zich eind vorig jaar aangesloten bij Van Kleef’s initiatief. We hebben een AED gekocht en deze hangt nu aan het Paviljoen aan de Ank van der Moerdreef. Ook zijn enkele bewoners geschoold in het werken met het apparaat.

Meer info over AED’s vind je bij Hartslag.nu.

Bel altijd direct 112

Ben je getuige van een hartstilstand, bel dan direct 112. Het oproepsysteem HartslagNu stuurt dan meteen burgerhulpverleners uit de buurt om het slachtoffer te helpen. Zij krijgen een melding en de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Daardoor kunnen ze er binnen de belangrijke eerste 6 minuten zijn, als de ambulance vaak nog onderweg is.