Kweeperen te geef

Kweeperen in het Paviljoen

Het was een mooie, natte Groendag. Groeizaam weer heet dat. Toch is weer flink de handen uit de mouwen gestoken vandaag. Heggen zijn gesnoeid, paden geschoond en de roggeakker is omgeploegd. De roggekorrels hebben we uit de aren gehaald en die gaan we binnenkort weer zaaien, op naar het volgend jaar.

Ook de kweeperen zijn rijp. Er is volop geplukt en in het Paviljoen ligt de oogst uitgespreid. Wie wil kan een handvol komen halen: lekker als toetje! Tast toe!