Minder maaien is het nieuwe maaien

Om biodiversiteit in de stad te bevorderen, wil de gemeente Arnhem op veel plaatsen grassen, kruiden en bloemen de ruimte geven. Daar zijn we als vereniging meteen bij aangehaakt. Voortaan mogen wij zelf het groen langs de Ank van der Moerdreef bijhouden.

Dat betekent dat we hooguit twee keer per jaar daar maaien. Een rijk veld is vervolgens het resultaat, met tussendoor enkele gemaaide looppaden. De kinderen van Polderdrift genieten er van om sprinkhanen en bijzondere spinnen te zoeken.

Wanneer zoals nu de zon ‘s avonds onder de bomen door schijnt ontstaat er een prachtig schouwspel van strijklicht en kleur. Deze foto is om kwart voor 9 vanavond gemaakt door Simone.