14 maart: Groene Klusdag

Het zeisen van het rietveld

Op zaterdag 14 maart is er een Groene Klusdag. Deze keer koppelen we het weer aan het landelijke NL Doet, zodat de handen op meerdere fronten uit de mouwen kunnen. De klussen zijn:

  1. Maaien van het rietveld
  2. Snoeien van fruitbomen
  3. Aanvullen van het insectenhotel met houtblokken en stengels
  4. Onkruidvrij maken van paden
  5. Bouwen van een bankje
  6. Bouwen van een kast voor tuingereedschap, in de berging aan de Moerdreef

Voor het bouwen van het bankje en de kast krijgen we een subsidie van NL Doet.
Om 10 uur staat de koffie/thee klaar en dan verdelen we de taken. Om half 11 beginnen we met het werk. Rond half 1 is er lunch met soep.
Doe je weer mee? Neem gerust je eigen gereedschap mee voor het tuin- en timmerwerk. En noteer alvast de volgende Groene Klusdag in je agenda: zondag 19 april.