Samen leven

Onze leden kiezen bewust voor het samen wonen en leven in deze verenigingsvorm.  Daarbij past dat het onderlinge contact en wat zorgzaamheid voor elkaar wordt gestimuleerd en ondersteund. Er worden dan ook regelmatig activiteiten georganiseerd door verschillende bewoners waaraan men kan meedoen. Activiteiten die verbinden en waarin we het sociale karakter en onze belangen verstevigen en in praktijk brengen.

Zo kun je vrijdags de week afsluiten tijdens de baravond en is er elke zaterdag een open koffie ochtend. Er zijn feestelijke activiteiten als een jaarlijks zomerfeest, paasontbijt en een kerstontbijt. Ook zijn we erg blij met de losse initiatieven als een zang- of yogagroepje, een haringavond of deelavond van iemand die de Camino de Santiago heeft bewandeld.

Daarnaast is het noodzakelijk om ons woongebied ook samen mooi en groen te houden. Er worden regelmatig klus- en tuindagen georganiseerd waar je je energie kwijt kunt en naar hartenlust aan de slag mag om tuin, paviljoen en bergingen te onderhouden.