Idealen

De idealen van de Woonvereniging Polderdrift zijn gebaseerd op respect. Respect voor onszelf, voor elkaar en voor onze natuurlijke omgeving. 

Sociaal

Bewoners van Polderdrift hebben een grote behoefte aan de vrijheid om te wonen zoals zij dat prettig vinden, echter zonder anderen daarmee tot last te zijn. Dit betekent dat we een goede balans zoeken tussen persoonlijke belangen en gezamenlijke belangen.

In Polderdrift ben je niet alleen. Er is altijd burenhulp te vinden, als je ernaar zoekt. En beslissingen over de gezamenlijke ruimten worden samen genomen. Dit betekent ook dat je als lid van de vereniging je aan de gezamenlijke beslissingen houdt.

Binnen Polderdrift draagt iedereen op zijn of haar eigen wijze bij aan het vormgeven en onderhouden van onze woonomgeving. Initiatieven worden verwelkomd.
Kleine initiatieven (opruimen, snoeien, etc.) worden simpelweg direct uitgevoerd. Grotere initiatieven worden besproken in de Coördinatiegroep en / of in de Algemene Leden Vergadering. Dit leidt vervolgens tot samenwerking om onze woonplek nog mooier en prettiger te maken. 

Ecologisch

Vanuit onze ecologische idealen hebben wij gekozen voor een duurzame bouwwijze en een bijzonder watersysteem. Dit vraagt van de bewoners natuurlijk een bewuste houding ten opzicht van deze systemen. Zo zijn er beperkingen aan de stoffen die door de afvoer kunnen worden gespoeld.
De voordelen van deze keuzes zijn niet alleen de wetenschap dat wij onze natuurlijke omgeving zo min mogelijk belasten, maar ook flinke besparingen op onze energiekosten .

Vanuit onze liefde voor de natuur kiezen we voor een uitbundig groen binnengebied tussen de huizen. Bovendien streven we naar veel groen in de tuinen en open zichtlijnen naar onze omgeving. Dit lijkt voor nieuwe bewoners soms ten koste te gaan van de privacy in de eigen tuin, maar eenmaal gewend geraakt, waarderen zij de openheid ook.