Geschiedenis

Lang, lang geleden  werd er eens een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van woningen…

Dit was het begin van het sprookje Polderdrift. Een groep enthousiaste mensen is bij elkaar gekomen en heeft contact gezocht met de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Deze kleine, idealistische woningbouwvereniging wilde graag meewerken en na enige tijd werd een architect in de arm genomen om de ideeën vorm te geven.

De WBVG bleek echter te klein om dit project te trekken en het project is overgenomen door de Algemene Woningbouw Vereniging Arnhem (AWBA) , later opgegaan in Woningbouwvereniging Portaal. Het project was steeds gericht op betaalbare huurwoningen (sociale woningbouw).

In 1993 is de Woonvereniging Polderdrift officieel opgericht. De leden waren mensen, die van plan waren in het toekomstige project te gaan wonen. Zij hadden veel inspraak bij de ontwikkeling van het project. Om de kosten laag te houden hebben de beoogde bewoners met de AWBA afgesproken dat veel afwerking binnen de woningen door de bewoners zelf gedaan zou worden (zelfwerkzaamheid). Dit bestond o.a. uit de eindafwerking van de muren, het afhangen van binnendeuren, ophangen van trapleuningen en aanschaf en plaatsing van vensterbanken. 

Eind 1996 zijn de woningen opgeleverd en konden de eerste bewoners hun huis betrekken. Omdat alle leden elkaar al enige tijd kenden en iedereen in dezelfde fase zat van zijn woning inrichten en eigen maken, was er direct een hechte band en intensieve samenwerking.

In de loop van 1997 hebben de bewoners, met hulp van twee professionele timmerlui, zelf het Paviljoen gebouwd: een plek om samen te komen voor vergaderingen, feesten en andere ontmoetingen. De inrichting van het Paviljoen is geheel ontworpen en uitgevoerd door de vereniging. De opzet was een verlengde van ieders woonkamer te realiseren. Dat is prachtig gelukt.

Het binnengebied, tussen de huizen, is ook grotendeels ingericht door de bewoners. Van her en der werden gratis of goedkope struiken en bomen aangevoerd, waaronder een aantal fruitbomen van oude rassen.
Door te lobbyen bij de gemeente werden langs de Ank van der Moerdreef uiteindelijk geen sierperen, maar handperen geplant. Polderdrift helpt in het najaar om overlast door stank en wespen te voorkomen door de gevallen peren regelmatig op te ruimen.

Nog steeds is de vereniging actief in het beheren en verder verfraaien van onze woonomgeving.