Duurzaam

Polderdrift kent een voor Nederland uniek watersysteem. We gebruiken ‘gewoon’ leidingwater voor kraanwater en de douches en baden. Regenwater wordt centraal opgevangen en gebruikt voor de wasmachines. Het afvalwater uit de keukens, douches en wasmachines wordt afgevoerd naar een rietveld en daar gezuiverd. Je kunt het niet meer drinken, maar dit ‘grijswater’ is schoon genoeg om de toiletten mee te spoelen.

Rietveld annex helofytenfilter van Polderdrift. Foto Thijs Belgers

Zonneboilers voorzien de woningen in ongeveer de helft van de warmte die nodig is voor verwarming van douche en kraanwater. Daarmee sparen we per woning al gauw 200 kuub aardgas per jaar uit. Sommige woningen hebben ook zonnepanelen die elektriciteit opwekken. Wil je weten hoe een zonneboiler werkt, klik dan hier.

Voor de bouw van de woningen is gebruikgemaakt van herbruikbare en milieuvriendelijke materialen. Ook zijn de woningen zeer goed geïsoleerd.