Bloementuin in Polderdrift

De Woonvereniging

 

Het woonproject Polderdrift is ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen de woningbouwvereniging AWBA (nu Portaal) en de Woonvereniging Polderdrift. De vereniging is met dit doel in 1993 opgericht en ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Sinds 1996, het jaar van oplevering van de woningen, behartigt de vereniging de belangen van haar leden, de bewoners van het project. Ook is ze verantwoordelijk voor het beheer van het binnengebied en de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

Het formele doel van de vereniging is het op sociaal en ecologisch verantwoorde wijze creëren en in stand houden van een prettige woonomgeving, waar iedereen zichzelf kan zijn zonder dat dit leidt tot overlast. Lees hier meer over onze idealen.

De vereniging heeft een bestuur, maar de ledenvergadering heeft het laatste woord. Ook zijn er enkele werkgroepen, zoals de coördinatiegroep en de groengroep. Verdere uitleg hierover vindt u op de pagina Structuur.

Meedoen?

Heb je belangstelling in samenleven en samenwerken in Polderdrift? Meld je dan aan voor de Plomp! Lees er hier meer over.